bottlebell3
(Account not Activated)


Registration Date: 12-29-2020
Date of Birth: September 17
Local Time: 10-16-2021 at 03:23 PM
Status: (Hidden)

bottlebell3's Forum Info
Joined: 12-29-2020
Last Visit: (Hidden)
Total Posts: 0 (0 posts per day | 0 percent of total posts)
Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads)
Time Spent Online: (Hidden)
Members Referred: 0
  
Additional Info About bottlebell3
Bio: Lời của Phật A Di Đà nói. Chánh sĩ tức Bồ tát, như mười sáu vị Bồ tát đã được nhắc đến trong kinh này”. Mở đầu của kinh này, Bồ tát xuất gia chỉ có ba vị, tiếp theo lại có “các vị Hiền Hộ, có mười sáu vị”, mười sáu vị này là Bồ tát tại gia, hơn nữa đều là Bồ tát Đẳng giác tại gia. Địa vị của họ bình đẳng với Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí Bồ Tát. Không phải người tại gia thì không thể thành tựu, người tại gia có thể thành tựu. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
https://instapages.stream/story.php?title=niem-lao-trich-d%E1%BA%ABn-quan-vo-lu%E1%BB%A3ng-th%E1%BB%8D-ph%E1%BA%ADt-kinh-noi-ve-ba-lo%E1%BA%A1i-vang-sanh-%E1%BB%9F-trung-ph%E1%BA%A9m-trung-ph%E1%BA%A9m-thu%E1%BB%A3ng-sanh#discuss
Sex: Female